Werkgroep Leefbaar Baarschot

In Baarschot is een Dorpenplan gemaakt. Uit dit Dorpenplan kwam duidelijk de wens naar voren om ook in Baarschot woningen te bouwen . De jeugd, maar ook de senioren zouden dan in Baarschot kunnen blijven wonen.
De woningstichting heeft  de grond van “De Wit “gekocht en de eerste bouwkavels zijn uitgegeven Het is de bedoeling dat iedere inwoner van Baarschot die op korte of langere termijn een woning wil in het plan “ Brouwershof" hiervoor een mogeliljkheid krijgt. Ook oud-Baarschottenaren die nu buiten Baarschot wonen en graag terug willen komen kunnen dit uiteraard hiervan gebruik maken.

Informatie over het bouwplan is beschikbaar op de website van Gemeente Hilvarenbeek

Het Comite heeft een aantal werkgroepen, waaronder: “Werkgroep Leefbaarheid Baarschot”

De werkgroep houd zich bezig met de volgende activiteiten:
- Opstellen van en toezien op de uitvoering van het dorpenplan. Met als belangrijkste punten: Woningbouw, Verkeersveiligheid e.d.
- Contacten met de gemeente over o.a. het leefbaarheidsfonds.
- Contacten met de Brabantse vereniging kleine kernen.
- Aanspreekpunt voor politieke belangen. Etc.


Leden van de werkgroep zijn:

 

 

 

  |
Jac Linnenmans

 jaclinnemans@hotmail.com

|06-41416537 |
    | |
Marian Hoozemans

hoosjesss@gmail.com

 06-45693906  

.

.

.